Közösségi tér kialakítása a Szentjánosbogár Egyesület számára

Fűtés korszerűsítés és IP alapú, proxy-vezérelt elektronikus be- és kiléptető rendszer, és az ehhez szükséges informatikai alaphálózat kiépítése Magyarország Kormányának 2020. évi „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” című, EGYH-EOR-20-0080 azonosítójú pályázata keretében valósult meg.

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 2019. év folyamán kezdte meg közösségi tér kialakítását a Jézus Szíve Jezsuita Templom és Rendház tetőterében a jezsuita kötődésű ifjúsági szervezet, a Szentjánosbogarak Egyesület számára. A beruházás az akkor rendelkezésre álló források szűkössége miatt részlegesen valósult meg, a használatba vételhez feltétlenül szükséges kialakításra szorítkozva. Így kényszerűen elmaradt a terület fűtésének korszerűsítése, illetve a terület biztonságos megközelíthetőségét és önálló – a templom nyitva tartási idejétől független – működtetését lehetővé tévő elektronikus be- és kiléptető rendszer, és az ehhez szükséges informatikai alaphálózat kialakítása. A jezsuita lelkiségű, közhasznú egyesület formájában működő „Szentjánosbogarak” célja a közösségépítés és a hit átadása. A ’80-as években indult közösség több mint 1000 fiatal számára szervez lelkinapokat, nyári táborokat, klubokat, vezetőképző szemináriumokat, kulturális programokat.  Rendszeres találkozóikon a fiatalok saját élményeiken keresztül tapasztalják meg, milyen keresztény módon, egymást tisztelve és szeretve élni.


A “Bogarak” a Jézus Szíve templom közösségének aktív tagjai, sőt a templomban szolgáló jezsuita szerzetesek maguk is bogár-tagok, ezért merült fel a gondolat, hogy a templomhoz kapcsolódó volt rendház kihasználatlan emeleti tetőterében kapjanak egy olyan új otthont, amely a templommal egy fedél alatt, de mégis könnyen szeparálható helyen van lehetőség nyílik iroda és közösségi funkciójú helyiségek kialakítására. A Bogár-bázis kialakítására 2019 nyarán került sor a rendtartomány fejlesztési programjának keretében, azonban a rendelkezésre álló források szűkössége, illetve az építőipari általános áremelkedés miatt a helyiségek gépészeti felújítása (fűtés), és a terület önálló megközelítését szolgáló beléptető rendszer kiépítése elmaradt.
A templom és rendház meglévő fűtés-melegvíz rendszere túlterhelt, a meghibásodások havi rendszerességűek, így a fejlesztés nemcsak komfort, de üzembiztonsági szempontokból is feltétlenül indokolt. A jelen pályázat keretében egyfelől egy, a rendszert kiegészítő, és a Szentjánosbogár közösségi tér fűtését önállóan ellátni képes Bosch Condens típusú gázkazán telepítésére került sor, a kapcsolódó gépészeti tér rendezésével, illetve füstgáz elvezető rendszer és vezérlő automatika kiépítésével.


Az új közösségi helyiségek megközelítése a Jézus Szíve templom Mária utcai oldalbejáratán keresztül lehetséges, ahol csak napi néhány órán át van portaszolgálat. A helyiségeket heti rendszerességgel használó 60-70 fő így a kulcsokat egymás között átadva, postaládában elrejtve, és egyéb ad-hoc megoldásokat alkalmazva tudott bejutni, ill. a bázist elhagyni. Az ellenőrzött és biztonságos megközelítés lehetővé tétele érdekében szükséges volt a Mária utcai kaput elektronikus be- és kiléptetőrendszerrel felszerelni, mely képes a templomi munkatársak és a „Bogarak” jogosultságait különböző szinteken kezelni, illetve lehetővé teszi a kapu távnyitását, illetve a helyiségek tetszőleges időpontban való megközelítését személyi felügyelet nélkül. A projekt keretében a terület biztonságos megközelíthetőségét és önálló – a templom nyitva tartási idejétől független – működtetését lehetővé tévő IP alapú, proxy-vezérelt elektronikus be- és kiléptető rendszer, és az ehhez szükséges informatikai alaphálózat került kiépítésre.

 

Joomla templates by a4joomla