A JÉZUS SZÍVE JEZSUITA TEMPLOM új harangjai

 

 

A pesti Jézus Szíve-templom eredeti harangjai 1890-ben készültek. Walser Ferenc öntödéjéből négy mestermű érkezett, melyek közül hármat 1916-ban hadicélokra elvittek. Néhány megmaradt alkatrészük máig a födémen pihen… A háború után csak egyet pótoltak az eredeti tervek alapján, több mint száz éve két harang szól tehát a Mária utcából, mindkettő a nyugati (belváros felé eső) toronyból. A nagyobbik, 400 kg-os harang a Boldogasszony fájdalmának állít emléket, emlékeztetve bennünket arra, hogy a Jóisten a szomorúságainkban is velünk van, megvigasztal. Templomunk kisebb harangja 200 kg-os és Szent József nevét viseli, hangja a munka méltóságát hirdeti. Eredetileg szintén a nyugati toronyban kapott helyet a legkisebb, alig 110 kg-os lélekharang, míg a Körút felőli toronyban lakott egymagában a 700 kg-os nagyharang.

„A harangok hívó szava, ünnepélyes kongása, a gyászolókat vigasztaló lélekharangok csengése, de a nándorfehérvári diadalt jelző déli harangszó nélkül is érvényesek lennének a szertartásaink. A harangok azonban itt vannak velünk, a mindennapjainkhoz tartoznak, és hangjukkal emberi erőfeszítéseink mellé társulnak, hogy Isten dicsőségéről szóljon az életünk. A Jóisten közeledését hirdetik, és azt, hogy a Mindenható nem csak templomaink szentélyében van jelen, hanem velünk akar lenni a városaink közterein, kinn a szántóföldeken, amikor útra kelünk, reggel, délben, este, ünnepkor és gyászunkban” – vallja Horváth Árpád SJ templomigazgató, aki 2018 telén fogalmazta meg először, hogy szeretné az akkoriban már előkészítés alatt álló templom- és orgonafelújítás megkoronázásaként a több mint száz éve hiányzó harangokat pótolni. (A külső tetőhéjazat, a szentély és a templombelső 2019 nyarán, az orgona az elmúlt télen készült el – az áprilisra tervezett nagyszabású avató koncertet sajnos elvitte a járvány, pótlására a tervek szerint 2020. szeptember 18-án kerül sor.)

A felmérések során kiderült, hogy a meglévő két harang lengőszerkezetét és állványát cserélni kell, mert az elavult technológia miatt repedésveszélynek vannak kitéve, és nem eléggé csengő hangon szólnak. Álmunkat a Józsefvárosi Önkormányzat karolta fel 2018-19 telén, és mindösszesen 11.000.000 Forint támogatást biztosított a Jézus Szíve Jezsuita Templom harangjainak pótlására. A projekt előkészítése során rá kellett döbbennünk, hogy a nagyharang behelyezéséhez a torony tetejét teljes egészében ki kellene cserélni, ennek műszaki és anyagi vonzata azonban meghaladta volna lehetőségeinket, ezért úgy döntöttünk, hogy a nagyharang helyét szabadon hagyjuk, és a két harangtorony közötti oromzat mögé egy harangjátékot rejtünk. Így e nagy harang helyett tíz kicsi született, melyek 2020. június 20-tól délelőtt 10 és este nyolc óra között (a szieszta óráit kivéve) minden órában megszólalnak. Jól ismert magyar egyházi énekek mellett Jacques Berthier XX. századi francia jezsuita zeneszerző egy dallamát hallhatjuk felcsendülni, melyet a rendalapító Loyolai Szent Ignác legismertebb mondására (Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam – Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére) komponált, és a jezsuiták világszerte ismert és kedvelt himnuszának számít.

Szent Ignác előtt tiszteleg az 110 kg-os kisharang is, melyen a jezsuita címer alatt ugyanez a jelmondat olvasható latinul és magyarul. A hátoldal vésete pedig így szól: „Öntötte az Úrnak 2020. évében a Józsefvárosi Önkormányzat jóvoltából Gombos Miklós aranykoszorús mester és fia, Ferenc az Első világháborúban hadi célokra elvitt lélekharang pótlására.”

Az új harangokat Erdő Péter prímás szentelte meg a templom búcsúünnepén, Jézus Szíve napján, 2020. június 19-én az esti hatos szentmise keretében.


Joomla templates by a4joomla