Közösségek közössége

A Jézus Szíve Jezsuita Templomban rendszeresen találkozó közösségeket bemutató felsorolásunk a teljesség igényével készült, de bizonyosan nem hiánytalan. A közösségek jellemzően ősztől tavaszig zárt csoportként működnek, többségükhöz 2017 szeptemberétől lehet csatlakozni. A mindenki számára nyitott, elköteleződést nem igénylő események időpontjait és helyszíneit az adott csoport bemutatás alatt tüntetjük fel, illetve külön is meghirdetjük a vasárnapi szentmiséken, a plakáttartó vitrinekben és heti hírlevelünkben. Kapcsolatfelvétel a csoportokkal a megadott időpontokban és helyszíneken, illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen keresztül lehetséges.

 

Szentségi felkészítő és hittan csoportok

 

Hittan csoportok

Az iskolai hitoktatással ellentétben, amelynek keretében főként információt kapnak a gyerekek a keresztény vallásról, a templomi hittanórák célja elsősorban a közösségformálás és a szentségi életre való felkészítés. Jelenleg négy csoportot indítunk: külön foglalkozunk az ovisokkal, az első-másodikosokkal, az elsőáldozásra készülőkkel és a nagyobbakkal, akiket fokozatosan az oltár körüli szolgálatba is bevonunk. A gyerekekkel Horváth Árpád SJ templomigazgató mellett Svajcsikné Pál Bernadette, Detti néni foglalkozik, aki eredeti hivatását tekintve biológus kutató, és amellett, hogy szakképzett hitoktató, az egyetemi szintű hittanár-képzésben is részt vesz gyakorlatvezetőként.

# szeptembertől júniusig a rendházban


Katekumen csoport

Tagjai hitünkben támpontokat kereső fiatal felnőttek, akik szeretnék felvenni a keresztséget, belenőni a katolikus hagyományokba, vagy elsőáldozásra, de a legtöbben bérmálkozásra készülnek. Kétheti rendszerességű találkozóik jellemző keretei állandóak: a rövid kezdőkör keretében a résztvevők visszatekintenek az elmúlt alkalom óta megélt hitbéli fénypontokra, majd az együttlét témáját biblikus felvezetést követően fejti ki a találkozó vezetője. A témát kiscsoportos beszélgetés keretében gondolják át a jelöltek, a csoportok beszámolóját lelkipásztori összefoglaló követi, végül záró ima kerekíti le az alkalmakat. Az évad során több filmnézés és vendégelőadás színesítette az együttléteket (mások mellett Urbán Ilona az Énekek Énekéről vezetett szemináriumot), és mindkét félévben egy-egy dobogókői lelkigyakorlat segített elmélyíteni a spirituális és közösségi élményeket.

# kéthetente kedd esténként a Párbeszéd Házában


Kedd Esti Beszélgetések

Az elnevezés a felnőtt hittan csoportot takarja, melyet Hofher József SJ vezet. A kedd esti szentmiséket követő beszélgetések keretében aktuális teológiai, hitéleti és etikai kérdéseket járnak körül a résztvevők egy-egy tányér sütemény mellett.

# két-három hetente keddenként 19.00 órától a rendházban
 

Jegyesek

A ősszel és tavaszal induló, szentségi házasságra felkészítő csoport hat-hat közösségi alkalom és egy-egy személyes konzultáció keretében, nemritkán vendégelőadók bevonásával kap beavatást a katolikus esküvő misztériumába, teológiájába, a párkapcsolati kérdések etikai és gyakorlati vonatkozásaiba Horváth Árpád SJ és Hofher József SJ vezetésével. A kurzus nyitott, de különösen a Jézus Szíve Jezsuita Templomban házasságot kötni kívánó jegyes-párokat várjuk a csoportba. Amennyiben a jegyespár nem templomunkban kívánna házasságot kötni, az esküvő előtt igazolást állítunk ki számukra. A házasságkötést követően a párokat visszavárjuk a mézespárok, illetve a családosok közösségeibe.

# kéthetente a rendházban
 

Családi csoportok

 

Mézes párok

Babára váró és babát váró fiatal házaspárok közössége, akik a templomunkban kötöttek házasságot az elmúlt években. A házasság lelkiségét körüljáró személyes hangú összejövetelek mellett alkalmaként a párkapcsolati problémákat megoldani segítő szakemberek tartanak vendégelőadást.

# havonta egyszer


Családos és ovis mise

A vasárnapi családos szentmisére, illetve a játékos-éneklős-mutogatós, totyogóknak és ovisoknak szóló misére járók állandóan mozgásban lévő közösségeinek egyik motorja – a legkisebbekkel is bámulatosan szót értő Horváth Árpád SJ mellett – a gyerekek irányításában és az éneklésben segítő Tempfli-család, akik a Magyar Schönstatt-mozgalomban is aktívak. A családos szentmisén a szentbeszéd alatt az adott vasárnapi evangéliumhoz illő történeteket mesélünk a gyerekeknek a rendházban, az ovis misén pedig a szentélyben, párnákon gyűlnek össze az apróságok. A két misére nemritkán átfedésben járó családok részére rendszeresen szervezünk külön programokat, legyen az trambulinozás, kürtőskalács-sütés, vagy majális a Gellért-hegyen; betlehemezés, gyerekkeresztút a templomban, vagy farsang az altemplomban.

# vasárnap 9.30, minden hónap első vasárnapján 16.30
 

Baba-mama klub

Szakképzett óvónő részvételével zajó kötetlen babakocsis és hordozós találkozó a rendházban, vagy jó
idő esetén a templom kertjében.

# kéthetente csütörtökönként 10.00-12.00 között
 


Karizmatikus közösségek


Őrtüzek Imádság Háza

2013-ban alakult, és 2015 nyarától működik ez a karizmatikus imaszolgálat a Jézus Szíve Jezsuita Templomban. Különféle közösségek tagjai – köztük a szociális testvérek – vállalnak hetente dicsőítő, közbenjáró vagy csendes imaórákat. Víziójuk, hogy az imádság háza a szüntelen bensőséges imádság helye legyen, ahol Jézus imájához csatlakozva bemutatják imádásukat, dicséretüket és hálaadásukat az Atyának. Az imádság háza nyitott más felekezetek tagjai felé is azzal a vággyal, hogy a keresztények együtt imádkozzanak. Imaóráikat a rendház Szentlélek imaszobájában, imaestjeiket a templomban tartják.

# karizmatikus hangvételű dicsőítő imaest minden hónap 1–2–3. keddjén 19.00 órától (nyáron szünetel)
# imaórák: imadsaghaza.org/idobeosztas


Taizéi Csoport

A belvárosi Katakombából 2014-ben költözött a Jézus Szíve Jezsuita Templomba Forrai Tamás SJ invitálására Budapest legrégebb óta működő taizéi lelkiségű csoportja. Imaóráikon közös éneklésen, szentírási olvasmányokon, litániákon és kereszthódolaton keresztül lehet bekapcsolódni az Egyház imájába. A taizéi énekeket kis kamaraegyüttes: gitár és egy-két fúvós hangszer kísérete teszi még szebbé. Különös hangsúlyt helyeznek a másokért való könyörgésre: a templom szentélyében imazsámolyokon vagy a padokban ülve, az Oltáriszentség irányába nézve, bárki személyesen is megfogalmazhatja kéréseit. A szombat esti bensőséges, meditatív jellegű vigília szentmiséket zenés ráhangolódás előzi meg. Havonta egyszer a Jezsuita Nyolcas zenei szolgálatát látják el.

# napközi imaóra hétköznap 13.00 órakor (nyáron szünetel)
# imaóra a hónap minden péntekén, 19.00–20.00 óra között (nyáron szünetel)
# vigília szentmise szombatonként 19.00 (nyáron 20.00) órakor


Szeretetláng

A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult, és Róna Gábor SJ hatására különösen Latin-Amerikában népszerűvé vált világméretű lelkiségi mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget éli meg egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben, és amelyben a Szentháromság szeretete egyesül Szűz Mária anyai szeretetével. A mozgalom célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen az engesztelés révén és azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődés módját és eszközét.

# engesztelő imaóra minden csütörtökön, 16.30- 17.30 között

 

Laikus csoportok


Karitász

Több, mint tíz éve működik a templom karitatív tevékenységét összehangoló csoport Rochlitz Miklósné dr. vezetésével. Felkutatják és sorra látogatják a szegényeket, időseket és a rászorulókat, kapcsolatot teremtenek a környék hajléktalanjaival, őket ruhával, élelmiszerekkel és süteményekkel látják el. Katasztrófák idején adományokat gyűjtenek, nagycsaládosok részére ruhaneműt küldenek, iskolakezdés idején iskolaszereket, karácsony és húsvét ünnepén szeretetcsomagot készítenek.

# szerdánként 17-19 óra között a rendházban


Keresztény Élet Közössége (KÉK)

A KÉK olyan elkötelezett laikus hívők közössége, akik elvégezték a személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlatot és megérintette őket az ignáci spiritualitás. Tagjai életüket az ignáci lelkiség alapján alakítják, hogy lélekben mozgékonyak legyenek, folyamatosan késszé tegyék magukat arra, hogy meghallják Isten hívását, és erre készséggel válaszoljanak egész lényükkel úgy a közösségben, mint a közösség segítségével. A Jézus Szíve Jezsuita Templom körül több KÉK csoport (CsütKÉK, PéntekKÉK, VilágosKÉK) működik, közös bennük, hogy tagjaik hosszabb időre elköteleződnek a csoport mellett, és kéthetente tartják meghitt hangulatú összejöveteleiket, melynek mindig része a reflexió, a beszélgetés, és az ima.


CSÜtörtöki CSOPort Katolikus Ifjúsági Közösség (CSÜCSOP)

A több mint húsz éve, Bíró László püspök atya által vezetett, folyamatosan megújuló ifjúsági közösség
alkalmaira 18 és 30 év közötti egyetemisták/főiskolások, illetve fiatal dolgozók járnak. A csoport csütörtökönként
a Párbeszéd Házában tartja imaalkalmait és hittan-találkozóit, jellemzően a vasárnap esti Jezsuita
Nyolcasra jár misére, és rendszeres szentségimádásra is a Jézus Szíve Jezsuita Templomban jönnek össze.

# szentségimádás minden hónap utolsó keddjén 19.00-21.00 között a templomban


Angol nyelvű közösség

A Harai Levente SJ által vezetett szombat délutáni angol mise után közös teázásra, beszélgetésre gyűlnek össze a rendház ebédlőjében az angol nyelvterületekről Magyarországra elszármazó, illetve saját nyelvükön liturgikus szolgálatot nem találó családok, párok és egyedülállók.

# szombatonként 17.00 (nyáron 18.00) órától
 

Önkéntes közösség

A Mária utcai rendház tetőterében 2016 óta hat fiatalember él, akik nem kollégisták vagy albérlők, hanem jezsuita lelkiségű közösségként formálódnak, és besegítenek a templom körüli feladatokban. A kísérletként indított első önkéntes év tapasztalatairól ide kattintva olvasható el a fiúk és lelkivezetőik beszámolója.

Joomla templates by a4joomla