Aktuális heti hirdetéseink ide kattintva olvashatók el.

A karácsonyi és év végi szertartások rendje erre a linkre kattintva található meg!

 

Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése Advent 3. vasárnapjára

 

Amikor János a börtönben Krisztus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait és megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?’’ Jézus ezt válaszolta nekik: ,,Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok: A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot [Iz 26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1]. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.’’ Amikor azok elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: ,,Miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában? Széltől lengetett nádat? Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik finom ruhákat hordanak, a királyok házaiban laknak. Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Prófétát? Igen, mondom nektek: prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről írva van:,,Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti előtted utadat'' [Kiv 23,20; Mal 3,1]. Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála. (Mt 11,2-11)

 

Az evangéliumi szakasz az adventi várakozásunk, sőt talán Krisztushoz fűződő kapcsolatunk egyik alapkérdését teszi fel:„Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Ehhez a kérdéshez tudnunk kell, mire várakozunk egyáltalán. Mit várok, amikor karácsonyra készülök? Miért jövök a templomba? Mit várok el az imától? Mit várok el az élettől?

Jézus kortársai egy olyan Messiást vártak, aki erőben és politikai hatalommal érkezik. A Jeromos Bibliakommentár szerint Jézus a várakozással ellentétben nem az uralkodásban és ítélkezésben határozta meg saját szerepét, hanem a szükséget szenvedők megáldásában, boldoggá tételében. Ez a megváltó alakjának új modelljét jelenti, a szöveg boldognak mondja azokat, akiknek ez az új modell nem okoz csalódást. Loyolai Szent Ignác indifferencia, „elfogulatlanság” szóval kifejezett hozzáállása segít talán helyesen várakozni, odaállni Isten elé. Az elfogulatlanság olyan hozzáállás, melyen keresztül megéljük a belső szabadságot. A cél a szeretet. Segít az Istenhez fűződő abszolút szeretet folyamatos és szabad megélésében. Gyakorta azt hisszük, a gazdagság, az egészség, a megbecsültség közelebb visz Istenhez. De ezek a mi saját rögzített feltételeink, amiket Istennek szabunk, ezek akadályozzák meg, hogy szabadon kövessük Istent a döntéseink sorozatában

Az is figyelemre méltó a mai evangéliumi szövegben, hogy Jézus tett tanúságot tett Keresztelő Jánosról. Három vele kapcsolatos kérdéssel (Mit akartatok látni a pusztában? Széltől lengetett nádat?... Finom ruhákba öltözött embert?.... Prófétát?)., majd három pozitív állítással jellemezte Jánost.

Vajon a te életed olyan, hogy Jézus tanúságot tenne rólad? Milyen kérdéseket tenne fel az életedről? Hogyan válaszolná meg azokat?

 

Joomla templates by a4joomla