Keresztelés

Kisgyermekek esetén legalább egy hónappal a keresztelés időpontja előtt várjuk a szülők jelentkezését. Első lépésként a honlapunkról letölthető adatlap kitöltése, ezt követi az időpont egyeztetése a keresztelést végző pappal. A keresztelésre való felkészítés legalább egy személyes találkozásból áll lehetőleg mindkét szülő, esetleg a keresztszülők részvételével. A szertartáshoz a templom biztosít minden szükséges kelléket. A keresztelésnek nincsen pénzben kifejezhető ára, de adományokat köszönettel elfogadunk a templomunk fenntartására. Keresztségre készülő 6-14 éves gyermekek számára felkészítő hittan, felnőttek részére katekumen csoport indul minden ősszel.

 

Figyelem! Keresztlevél kiadással és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatban a szomszédos Krisztus Király plébánia az illetékes (Reviczky utca 9., a Mikszáth Kálmán tér sakrán, ügyintézés kedden és csütörtökön 15.30-18.30 között, illetve a  318 3686-as telefonszámon)!

 

A keresztség felvétele

 

Keresztény életünk a keresztség felvételével kezdődik, így válunk az egyház tagjává.A keresztséget maga Jézus Krisztus sürgette: “Menjetek tehát, és tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt. 28, 19-20)

 

 

Kisgyermekek esetén:

  • Jelentkezés legalább egy hónappal a keresztelés időpontja előtt.

  • Első lépésként szükséges egy egyszerű adatlap kitöltése (a szülők és keresztszülők adatai, a gyermek születésének időpontja, név és védőszent választása).

  • Második lépésként időpontot kell egyeztetni a keresztelést végző pappal. Van-e konkrét elképzelés, ki keresztelje a gyermeket?

  • A keresztelésre való felkészítés legalább egy személyes találkozásból áll a szertartást végző pap és lehetőleg mindkét szülő, esetleg a keresztszülők részvételével. Jelentkezni már a baba megszületése előtt is lehet!

Nagyon fontos, hogy a keresztelést a gyermekek számára a szülők (vagy a gyámok) egyike személyesen kérje!

A keresztelés szentségét gyermekkorban csak akkor van értelme kiszolgálni, ha a keresztelésre vállalkozó pap a gyermek családjával történő személyes találkozás során meggyőződik arról, hogy a gyermeknek a családban van esélye a katolikus vallásban történő növekedésre.

A keresztelés a templomunkban vagy a kápolnáink egyikében történik.

A keresztelés előtt ajánlatos, hogy a szülők és a keresztszülők részesüljenek a kiengesztelődés (gyónás) szentségében.

A keresztelésnek nincsen pénzben kifejezhető ára. A jezsuita templom biztosít a keresztelésnél szükséges minden kelléket (fehér ingecskét, gyertyát és emléklapot is kap a baba), adományokat viszont elfogadunk a templomunk fenntartására.

Keresztszülő

A keresztszülő feladata, hogy a szülőknek segítségére legyen a gyermek katolikus nevelésében. Mivel a keresztszülő a gyermek számára az egyik legfontosabb példakép, az egyház elvárja, hogy olyan keresztszülőt válasszunk, akire a gyermek keresztény hitünk szempontjából is felnézhet. Természetesen csak megkeresztelt személy lehet keresztszülő, illetve aki már betöltötte legalább a 16-ik életévét.

Azok a kiszemelt keresztszülők, akik nem katolikus vallásúak, vagy nem voltak elsőáldozók, esetleg nem részesültek még a bérmálás szentségében, vagy párkapcsolatban élnek, ám nem szentségi házasságban, a keresztelőnél a keresztség tanúi lehetnek, ám ehhez is szükséges, hogy a gyermek mellett álljon még egy másik személy, aki a katolikus hagyományok értelmében példás keresztszülőként értelmezhető.

A keresztszülőknek a lakhely szerinti plébániájukról kell a keresztszülői tisztség vállalásához engedélyt kérni. Ha a lakhely szerinti plébános esetleg nem ismeri a keresztszülőket, mert mondjuk más templomba járnak, érdemes a lakhely szerinti plébánoshoz eleve egy igazolással fordulni attól a paptól, aki ismeri a keresztszülők vallási életét.

 

6-14 éves gyermek esetén

A keresztelés előtt a gyereket legalább egy évig be kell kapcsolni valamely katolikus hittancsoport vagy közösség életébe.

 

Felnőtt korban

Felnőtt személyek megkereszteléséhez szükséges, hogy a keresztelésre váró személy kellő ismeretekre és tapasztalatra tegyen szert az elkötelezett vallásos életről. A felkészítő időt nevezzük katekumenátusnak, a keresztelésre készülő személy pedig a katekumen. A felkészítő idő alatt a katekumen felvilágosítást kap a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás szentségének lényegéről, amelyeket a felnőttek keresztelésekor a pap rendszerint mind együtt szolgáltat ki. A ketekumenátus során a keresztelésre készülő rátekintést nyer a keresztény hit alapvető misztériumaira, mint amilyenek a további szentségek (házasság, a papi rend szentsége, a betegek kenete), illetve alapvető bevezetést kap a keresztény imaéletbe. A katekumenátus ideje legkevesebb egy év, rendszerint kettő. A felnőttkeresztelés időpontja többnyire húsvét ünnepének vigíliája, azaz nagyszombat este. A katekumenátusra személyesen lehet csak jelentkezni, a pap feladata egy megfelelő katekumen közösséget találjon az érdeklődő számára.

A keresztelést a szertartást végző pap gondosan anyakönyvezi templomunk keresztelési anyakönyvében, amit követően kis emléklapot is kiállít a család számára.


A kereszteléshez szükséges tájékoztató és adatlap erre a linkre kattintva tölthető le.

 

Figyelem! Keresztlevél kiadással és anyakönyvi ügyekkel kapcsolatban a szomszédos Krisztus Király plébánia az illetékes (Reviczky utca 9., a Mikszáth Kálmán tér sakrán, az ügyintézés rendje a honlapjukon található meg)!

 

Joomla templates by a4joomla