Az aktuális heti hirdetések ide kattintva olvashatók el!

A bárány hallgat

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése az évközi 2. vasárnapra

Másnap látta, hogy Jézus közeledik hozzá. Erre így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt; de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem Izraellel.’’ János tanúságot tett és azt mondta: ,,Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: ,,Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.'' Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.’ (Jn 1,29-34)

 

Sokat halljuk a templomban, hogy Isten Báránya elveszi a világ bűneit, de mit is értünk ez alatt? Miért is veszi el egy bárány a bűnöket? A bárány nem egy szép kis jószág, ami csak legelget, tejet, húst és gyapjút ad?

Mi, emberek, amikor Istenről, amikor valamilyen Szent dologról beszélünk, gyakran hasonlatokat, szimbólumokat használunk, mert hétköznapi szavakkal igen nehéz kifejeznünk a transzcendenshez fűződő viszonyunkat. A Biblia is rengeteg, metaforát, hasonlatot tartalmaz. A Bárány Jézus Krisztus szimbóluma. Az Agnus Dei (Isten báránya) a keresztény ikonográfia egyik legismertebb képe. A Báránynak az egyház liturgiájában is kitüntetett szerepe van, Az Isten Báránya Jahve szenvedő szolgájának alakját idézi fel. Az Újszövetség Bárány szimbóluma az Ószövetségből ered, forrása többek között az áldozati kos vagy a bűnbak, ezek szimbolizálják a bűn elvitelét.

Diego Zurbarán: Agnus Dei

Az Ószövetség több helyen előre jelzi a Megváltó érkezését, Izajás próféta szövege szépen mutatja, hogyan hozza számunkra a szabadulást Jézus: „Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját" (Iz.53,5-7).

Jézus, Isten Fia, aki elveszi a bűneinket szelíd, türelmes, alázatos, csöndes. El tudod fogadni, hogy Jézus így vesz részt az életedben?

Joomla templates by a4joomla