Aktuális heti hirdetéseink ide kattintva találhatók meg!

Szerzetesek

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére


Mikor pedig elteltek a tisztulás napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvényében írva van: ,,Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve’’ [Kiv 13,2.12], és hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja: ,,Egy pár gerlicét vagy két galambfiókát’’ [Lev 12,8]. Élt pedig Jeruzsálemben egy ember, Simeon volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt benne. A Szentlélek kijelentette neki, hogy halált nem lát, amíg meg nem látja az Úr Felkentjét. Ekkor a Lélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor szülei bevitték a gyermek Jézust, hogy a törvény szokása szerint cselekedjenek vele, karjaiba vette őt, és Istent magasztalva így szólt: ,,Most bocsátod el, Uram, szolgádat a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim a te megváltásod [Iz 40,5], melyet minden nép színe előtt készítettél [Iz 52,10], világosságul a pogányok megvilágosítására [Iz 42,6; 49,6] és dicsőségére népednek, Izraelnek’’ [Iz 46,13]. Apja és anyja csodálkoztak mindazon, amit róla mondtak. Simeon megáldotta őket, anyjának, Máriának pedig ezt mondta: ,,Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak; és a te lelkedet tőr járja át -- hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.’’ Volt egy Anna nevű prófétaasszony is, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladt már napjaiban, miután férjével hét esztendeig élt szüzessége után; nyolcvannégy éves özvegy volt, és nem vált meg a templomtól, böjtöléssel és imádsággal szolgált ott éjjel és nappal. Ő is odajött ugyanabban az órában, dicsérte az Urat, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Izrael megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek Galileába, az ő városukba, Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt vele.( Lk 2,22-40

 

 

Február 2-án, most vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van, és a szerzetesek világnapja. A jezsuita templom is egy olyan szent tér, szent hely, ami mögött egy szerzetesi közösség áll. Ne higgyünk a téves elképzelésnek, miszerint csak az lehet szerzetes, aki hibátlan és szent, „vértelen” és komor. Az lehet szerzetes, akinek Jézus a szívébe ültette a vágyat, egyfajta nyugtalanságot az ő szorosabb követésére, s elég bátor ahhoz, hogy időt szánjon ennek a hívásnak, vágynak a megértésére, követésére. Akit szerzetesnek hív Isten, azt nem büntetni akarja, hanem boldogságra, teljességre, szabadságra, a másokért való életre hívja. A szerzetesi élet valós alternatíva, életünk nagy döntései során bátran vegyük fontolóra!

Joomla templates by a4joomla