Aktuális heti hirdetéseink ide kattintva olvashatók el!

 

Kérjetek

Tornya Erika RSCJ evangéliumi magyarázata az évközi 17. vasárnapra

Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, és amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki: ,,Uram! Taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait.’’ Erre azt válaszolta nekik: ,,Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta, és bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vígy minket kísértésbe.’’ Azután így szólt hozzájuk: ,,Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: ,,Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki''; a másik viszont belülről ezt feleli: ,,Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!'' Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!’’ (Lk 11,1-13)

 

Oscar Wilde elgondolkodtató mondása, hogy Isten legnagyobb büntetése az lenne számunkra, ha valóra váltaná minden imánkat. Miben lenne más az életem, ha Isten már meghallgatta volna az összes imámat? Közelebb lennék ezáltal Istenhez?

Minden ima az adott közösség összetartozását fejezi ki. A világon minden kereszténynek a közös imája – a közös alapja – a Miatyánk. Jézus ebben az evangéliumi szakaszban nem a zsidók imáját, (”Halld Izrael”) adja a keresztény közösségnek, hanem egy teljesen új szemléletű imát. A Miatyánkban Isten és ember viszonya igen bensőséges, Atya-fiú viszony.

Az evangélium nemcsak imát ír le, hanem arra is buzdít, hogy kitartóan imádkozzunk, bízzunk meg abban, hogy a mennyei Atya jót akar, s nem feledkezik el kéréseinkről, talán még akkor is, amikor úgy érezzük, nem az a kérés teljesül, amiért könyörgünk. Volt már ilyen tapasztalatod, amikor úgy érezted, Isten nem hallgatta meg az aktuális imád, de ha hosszabb távon, bizonyos perspektívából visszatekintettél az életedre, észrevetted, hogy az utad Istenhez közelebb vitt? Milyen tapasztalatod van a meghallgatott imáidról?

Ha olyan életszakaszban vagy, hogy nem tudod Istent közvetlenül, saját szavaiddal megszólítani, a Miatyánk ima mindig lehetőséget ad arra, hogy Isten iránti vágyakozásodat ki tudd fejezni! Ha közösségben imádkoztok, a Miatyánk az a közös ima, amivel együtt tudtok Isten felé fordulni. Úgy, ahogyan azt minden nap tesszük a szentmisében.

 

Joomla templates by a4joomla