A templomban és a rendházban élő és szolgáló jezsuiták.

A pesti Jézus Szíve Templomban a lelkiségi szolgálatot 2016 őszétől egy megújult összetételű jezsuita közösség látja el.

 

Templomigazgató: P. Horváth Árpád SJ

Lelkipásztori csoport:

  • Horváth Árpád SJ
  • Harai Levente SJ
  • Hofher József SJ
  • Kelényi Tibor SJ
  • Sajgó Szabolcs SJ

 

 

Korábbi templomigazgatóink:

Harai Levente 

2014 őszétől 2015. Szent Ignác napjáig látta el a templomigazgatói szolgálatot. 

 

 

Vértesaljai László 

A templom 2005 és 2014 közötti igazgatója már igencsak népszerű lelkiatya volt Szentendrén és Budapesten, amikor beállt Jézus társai közé. A szegedi noviciátus és a Szent Ignác szakkollégiumi ifjúsági lelkipásztorkodás után Rómába küldték a Vatikáni Rádióhoz, attól fogva a pápa rádiójából hirdette az evangéliumot, és írta színes kis elmélkedéseit olyan témákról, amelyek éppen az "utcán hevertek." 2003-ban a tartományfőnök helyetteseként a Sodrás utcába került, és ő lett A Szív szerkesztőbizottságának elnöke is. A lap sok érdekes sorozatot közölt a tollából, amelyekhez az illusztrációkat is nagyrészt ő fényképezte. 2005-ben vette át Kelényi Tibortól a Jézus Szíve templom igazgatását. Nemcsak a nagy restauráció, hanem az egyre élénkülő közösségi élet motorjaként is építi tovább Isten országát. 2014 őszétől Rómában szolgál a Vatikáni Rádió magyar adásának felelős szerkesztőjeként és a Római Német Magyar Kollégium magyar spirituálisaként.

Kelényi Tibor

A visszarendeződés első jezsuita templomigazgatójaként írta be magát a történelembe: 1986. május 1-jével nevezték ki a templom élére. A rendszerváltozás még sehol, Lékai főpásztor a kis lépések politikáját folytatja, de 1989-ben azután már hivatalosan is visszakapja a rend ezt a fontos lelkipásztori központot. Tibor atya nevéhez egy óriási rendcsinálás fűződik, több tonna szemét kihordása, hogy a helyén cserkészotthon, kórusszoba, könyvtár, aula, konyha, ebédlő, lift, kazánház, mintegy 400 négyzetméteren hittantermek, közösségi termek létesüljenek, és azokat a termeket rövidesen a templomba járó családok, fiatalok, gyerekek vegyék birtokba. Élhetővé vált a rendház, egyre jobban benépesült a templom, és megkezdődött benne ismét a jezsuita tanuló rendtagok pappá szentelése. A pesti Jézus Szíve templom ma is és még sokáig nagy-nagy hálával tartozik a "rend-kívüli" jezsuitának.

 

Emlékünkben őrizzük

Róna Gábor

1929-ben Kiskunhalason született, 1947. augusztus 14-én lépett Jézus Társaságába. Két viszonylag nyugalmas, bár háború végi noviciátusi éve után külföldre küldték őt is, hogy fölkészülhessen hivatására, mert itthon a kommunisták ez elé súlyos akadályokat gördítettek. Egészen 1989-ig külföldön élt. Belgiumi, illetve spanyolországi tanulmányai után harminc éven át Ecuadorban teljesített szolgálatot. Ő is 1989-ben, a latin-amerikai évtizedek után tért haza. Kalocsai, miskolci, hódmezővásárhelyi lelkipásztorkodás után 2003-tól a pesti Jézus Szíve templomba járók kedves Gábor atyája lett. Latin-Amerikához köthető minkét nagy szívügye: a mára nemcsak Dél- és Észak-Amerikában, hanem már Európában is terjedő nemzetközi Szeretetláng Mozgalom (www.szeretetlang.hu) egyik magyarországi szervezője, és a Keresztény Édesanyák Szent Mónika közössége is őt tekinti lelki vezetőjének. 2015.06.21-én tért meg teremtőjéhez. 

 

+Zentai Sándor SJ

A nyírbátori származású Sanyi bácsi 12 gyermekes családba született. Gyorsan beletanult a család gazdálkodási munkáiba, hogy a háború miatt egyedül maradt édesanyját segítse. Munkaidő napkeltétől napnyugtáig. Tizenhét volt, amikor beállt jezsuitának, s a jelöltidő és noviciátus után kertész lett a zugligeti Manréza kertjében. Kalocsára, majd Szegedre került, s mire ott valóságos bolgárkertészetet varázsolt, jöttek értük "a kommunista urak." A Mária utca egy darabig "még létezett", Sándor testvért onnan is ki kellett ebrudalni, amikor a kommunista urak arra is lecsaptak. Még okirat hamisításra is "vetemedett", hogy álnéven dolgozhasson, és végigcsinálta mindazt, ami a szétszóratásban élő szerzetesekre az ötvenes években várt. Jogosítványt szerzett, autóbuszokat vezetett szerte az országban, míg rokkant derekával végre 1972-ben nyugdíjba ment. Morlin atya ajánlotta be a Mária utcai portára. Azelőtt igen sokat kellett várakozni a kapu előtt, míg valaki beengedte a kopogtatót. 1989 óta viszont ez megváltozott. A kapucsengő gombját Sándor testvér szinte azonnal megnyomja, és a látogató bebocsátást nyer.

A húsvéti ünnepek közeledtével, 2009 április 10-én, nagypénteken délelőtt elesett a szobájában. Az Országos Traumatológiai Intézetben este 22 órakor a combnyaktörését megoperálták. Vértesaljai László nagyszombaton meglátogatta, s úgy tűnt, a műtét jól sikerült. Zentai testvér észnél volt, nem voltak nagy fájdalmai.

Húsvétvasárnap mégis életének 97., szerzetesi életének 78. évében tüdőembóliában elhunyt. Imádkozzunk érte! Adjon neki az Úr örök boldogságot! Temetésének és búcsúztatásának képei itt.

Joomla templates by a4joomla