Aktuális heti hirdetéseinket ide kattintva lehet elolvasni!

Vízkereszt ünnepére

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése január 6-ára

 

Amikor Heródes király napjaiban Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, és megkérdezték: ,,Hol van, aki született, a zsidók királya? Mert láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.’’ Amikor Heródes király meghallotta ezt, megrettent, és vele együtt egész Jeruzsálem. Azután összegyűjtötte a nép minden főpapját és írástudóját, és tudakozódott tőlük, hogy hol születhetett a Krisztus. Azok ezt felelték neki: ,,A júdeai Betlehemben, mert így van megírva a próféta által: ,,És te Betlehem, Júda földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled támad majd a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek''’’ [Mik 5,1-3; 2 Sám 5.2]. Akkor Heródes titokban magához hívta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Azután elküldte őket Betlehembe ezekkel a szavakkal: ,,Menjetek, tudakozódjatok pontosan a gyermek felől, és amikor megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.’’ Azok pedig, miután meghallgatták a királyt, elmentek. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük haladt, majd odaérkezve megállt a hely fölött, ahol a kisgyermek volt. Mikor a csillagot meglátták, örvendeni kezdtek igen nagy örömmel. Azután bementek a házba. Meglátták a kisgyermeket Máriával, az anyjával, és a földre borulva hódoltak neki. Majd felnyitották kincsesládáikat és adományokat ajánlottak föl neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.( Mt 2,1-12)A bölcsek jeleket kerestek, követtek egy csillagot, hogy megtalálják azt, aki elhozza nekik a végső békét, biztonságot. Ahhoz, hogy mindent otthagyva, vággyal a szívükben elinduljanak idegenbe, furcsa jeleket fürkészve, nagy lelkesedésre volt szükségük. Kitartásuk és bátorságuk meghozta gyümölcsét: meglelték a Kisjézust, akinek odaadták magukkal vitt kincseiket. Életüket megváltoztatta ez a találkozás, hiszen szívből keresték és felismerték a Megváltót. Fürkészve éled-e életed, hogy észre tudd venni a jelet, ami megváltoztatja életedet?

Január 6. vízkereszt, Krisztus megjelenésének, avagy a háromkirályok, illetve a napkeleti bölcsek ünnepe. Egy fontos nap a katolikusok számára. Az ünnep liturgiában használatos elnevezése a görög Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenése, a magyar vízkereszt elnevezés a víz megszentelésének szertartásából származik. Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja, utána kezdődik a farsangi időszak. Az erre a napra eső magyar népszokások gyakorlatilag sajnos már elhalványodtak, de Dél-Európában sok élő és vidám hagyomány kötődik ehhez a naphoz. Olaszországban Befana, az öreg jóboszorkány ezen a napon a jó gyerekeknek ajándékot hoz.(Épp egy hónapot késik az általunk várt Mikuláshoz képest). A Fête des Rois francia hagyomány: a Királyok Kalácsa. Kerek kalácsot sütnek, amiben babszemeket/porcelánfigurákat rejtenek el. Aki megtalálja, az lesz a nap királya – csak nehogy a foga bánja a nagy megtiszteltetést!

Joomla templates by a4joomla