Pappá szentelték Bellovics Gábort

Október 21-én Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentelte pappá a fiatal jezsuitát, aki idén ősszel csatlakozott a Jézus Szíve templom lelkipásztori csoportjához. Bár felszentelése óta jó pár misét mondott már templomunkban, és november 3-án az elsőpénteki gyóntatók között is ott lesz, ünnepélyes bemutatkozó miséit majd november 12-én 11-kor, illetve a Jezsuita Nyolcas keretében tartja.

Az alábbiakban a Magyar Kurír beszámolóját idézzük. A szertartáson Orbán Gellért barátunk fotózott, száznál is több képét több galériába rendezve közösségi oldalunkon lehet végigböngészni.

A szentmise elején Vízi Elemér jezsuita provinciális köszöntötte az ünneplő közösséget, a paptestvéreket – külön is kiemelve Németh László általános püspöki helynököt, aki Bellovics Gábort keresztelte –, az ország különböző pontjairól és külföldről érkezett rendtársakat, valamint a családtagokat, barátokat. Az irgalmasság órájában, délután 15.00 órakor kezdődő szentmisében Bellovics Gábor még diakónusként olvasta fel az evangéliumot: az emmauszi tanítványok történetét Szent Lukács könyvéből. A papszentelés szertartása ezután kezdődött. Név szerint szólították a jelöltet. Vízi Elemér tartományfőnök röviden bemutatta Bellovics Gábort, majd az illetékes személyek és a közösség nevében nyilatkozott arról, méltó a papságra.

„Minden hivatás titok – kezdte homíliáját Veres András. – felmerülhet a kérdés: miért ezt az embert választotta ki Isten? És bennünk, papokban: miért engem, hiszen méltóbbat is találhatott volna az Úr. Sokévi papi szolgálat után világos számomra a válasz. Aki megismeri Isten szeretetét, egyetlen dologra vágyik: viszonozni ezt a szeretetet, és készséggel, szeretettel válaszolni az ő hívására.” Csinálhatna mást az ember, hiszen mindenki sokféle képességet, talentumot kapott, de akit papi hivatásra hív az Úr, érzi, hogy csak ezen az úton haladva találja meg azt, amiért érdemes élni – mutatott rá a püspök. Az evangélium szavaira utalva hangsúlyozta: akihez a feltámadt Krisztus társul élete egy szakaszán, legbelül ugyanazt az örömöt érzi, mint az emmauszi tanítványok, lángol a szíve. A tanítványok, akik kétségbeesetten, csalódottan indultak el Emmauszba, még abban az órában lelkesen visszasiettek Jeruzsálembe. „Ez valami nagyon fontosat mond el a hivatás belső dinamikájáról. Minden szolgálatban átéli ezt az ember, újra és újra – fordult a szentelendőhöz Veres András. – És amikor megérezzük a lángolást, az egyetlen jó válasz: még abban az órában elkezdeni azt, amire az Úr hív.”

Jézus Szíve Jezsuita Templom fényképe.

A pap arra kap meghívást, hogy lelkekből építsen templomot Istennek, hogy Jézus nevében – mint ahogy ő tette az emmauszi úton – odalépjen az emberek mellé, megszólítsa őket és felélessze bennük a vágyat, hogy ők maguk is megtegyék azt, amit tőlük kér az Úr. „Elöljáróid alkalmasnak tartanak a szolgálatra – mondta a püspök Bellovics Gábornak. – De érezzük emberi létünkből fakadó hiányosságainkat is. Kötelességünk minden nap még alkalmasabbá válni a szolgálatra. Ehhez csakis az Isten és az ember iránti szeretetből nyerhetünk bátorságot. Bizonyos, hogy aki kiválasztott téged, alkalmassá is tesz. Ezért soha ne ess kétségbe. Nem lesz mindig könnyű a szolgálat, de aki hivatást adott, erőt és kegyelmet is ad, hogy szereteted teljességével megtedd azt, amire meghívott.”

A szentbeszéd után Bellovics Gábor kinyilvánította akaratát, hogy részesülni kíván az egyházi rend második fokozatában, valamint engedelmességet és tiszteletet fogadott mindenkori főpásztorának és rendi elöljárójának. A szertartás a Mindenszentek litániájával folytatódott, mellyel a hívő közösség a szentek közbenjárását kérte. Eközben a jelölt a földre borult, kifejezve ezzel a teljes önátadását. Ezután Veres András püspök kézrátétellel és a szentelési imádság elmondásával áldozópappá szentelte Bellovics Gábort. A beöltözést követően jelképes szertartások világítottak rá arra, milyen szolgálatra kapott küldetést a pap: kezeit megkenték krizmával, mely a Szentlélek erejének jele, amit tovább kell adnia, valamint megkapta az Eucharisztia bemutatásának eszközeit, a kenyeret a paténán, valamint a borral és vízzel előkészített kelyhet. A szentelési szertartás a békecsókkal zárult. Ezt követően Bellovics Gábor koncelebrálásával folytatódott a szentmise. A zenei szolgálatot a Jézus Szíve-templom Musica Sacra kórusa látta el Soós Gábor orgonaművész és a miskolci Rorate Schola közreműködésével.

Bellovics Gábor SJ áldozópapi szolgálatát a Jézus Szíve-templomban kezdi kisegítő lelkészként, illetve a hivatáspasztorációban segít a renden belül. A fiatal jezsuita bemutatkozó sorait ide kattintva olvashatják.

Joomla templates by a4joomla