Szóljon Isten dicsőségére!

Városainkban és falvainkban rendszerint a templomok a legtágasabb és legdíszesebb épületek. Tornyaik messziről látszanak, harangszavuk messzire hallatszik. Jelentőségük a modern kor előtt talán még nagyobb is volt, mint manapság. Eleink olyan óriási építkezésekbe fogtak a mainál sokkal kezdetlegesebb építészeti lehetőségekkel, hogy ezeknek az Istennek szentelt tereknek a befejezését pontosan meghatározni többnyire nem is lehetett. Üzenetük mintha az lenne számunkra, hogy szakrális tereinket folyton építeni, óvni, csinosítani kell. Hogy ennek komoly költségei is vannak? A templomok mindig is válaszként épültek a Jóisten megelőző közeledésére. Ezért megépítésük és gondos fenntartásuk nem annyira operatív, mint inkább lelkipásztori feladat. A benne élő vallási közösség imaéletét, sorsát, identitását tükrözi.Az orgonák gyakran a legértékesebb ékei egy templomépületnek. Eleink ezeket is a Jóisten dicsőítésére szánták. E hangszereknek már a gondos karbantartása is roppant nagy kihívás. A mi templomocskánknak is van egy eléggé méretes orgonája. Állapotát nézve mára az összeomlás határáig jutott. Legkorábbi sípjai mintegy százhúsz évesek, három nagy átépítésen esett át. A legutóbbira mintegy négy évtizeddel ezelőtt került sor, állapota tarthatatlan.

Valamit kezdenünk kell vele, mert így méltatlan az Istenhez fűződő kapcsolatunkhoz. Köszönjük, ha továbbra is közös szívügyünk marad Istennek szentelt közös házunk, a mi templomunk – és benne a jobb sorsra váró orgonánk. Kívánom, hogy minden erőfeszítés templomunk méltó állapotának helyreállítása érdekében ne csak áldozat, esetleg munka legyen számunkra, hanem közös ügyünk, célunk, amely elsősorban Isten dicsőítéséről szól. Ahogy eleinknél is volt, akik ránk hagyták ezt a kedves templomot. Szavaik már rég elszálltak, ezek a kövek vagy az orgona sípjai azonban továbbra is itt vannak, és szeretnék velünk együtt ma is dicsőíteni a Jóistent.

 

Horváth Árpád SJ
templomigazgató

Joomla templates by a4joomla