Lelkészek és munkatársak

A Jézus Szíve Jezsuita Templomban a lelkiségi szolgálatot 2016 őszétől egy megújult összetételű jezsuita közösség látja el.

 

Templomigazgató:

Horváth Árpád SJ, a Fáber Szent Péter rendház elöljárója, A Szív Jezsuita Magazin főszerkesztője.

 

Lelkipásztori csoport:

Harai Levente SJ az angol nyelvű közösség, a temetések és a pénzügyek felelőse. A Sapientia Főiskola filozófia adjunktusa.

Hofher József SJ a társadalmi kérdések és a jézusi gyaloglás elkötelezettje, a hétfő esti szentségimádások vezetője.

Kelényi Tibor SJ két évtizeden át volt a templom igazgatója. Minden reggel fáradhatatlanul gyóntat és misézik.

Petrovics László SJ lelkiségi csoportokat kísér, ősztől a miskolci jezsuita jimnázium lelkészeként folytatja munkáját.

Sajgó Szabolcs SJ nevéhez számos kulturális és lelkiségi projekt vezetése fűződik, a Párbeszéd Háza igazgatója.

Vízi Elemér SJ 2017-től provinciális, korábban a Dobogókői Manréza lelkigyakorlatos ház élén töltött tíz évet.

 

Munkatársak:

Bokor Éva 2006 végén csatlakozott a munkatársak közösségéhez. Sekrestyés, valamint a templomi textíliák és virágok gazdája.

Fejér Zita 2010 óta dolgozik a templomban, sekrestyés, irodavezető, urnatemető ügyintéző, agapé szervező és kertész.

Ballun Ágnes 2009 óta szolgál a Mária utcában, eleinte a portán, majd utóbbi időkben sekrestyében és a könyvesboltban is.

Felvégi Rita két és fél éve segíti önkéntesként a Jezsuita Szigetet ott, ahol éppen szükséges (portán, könyvesboltban, konyhán).

Svajcsikné Pál Bernadette négy éve vezeti az ovis és elsőáldozó hittant; emellett tanítónő és óraadó a Sapientián.

Burik Gábor 2013 óta a templom kántora, az orgona életben tartója, és 2017-től a templom gondnoka.

Végh Dániel 2017 áprilisától lát el kommunikációs és kulturális menedzseri feladatokat Árpád atya mellett.

További munkatársaink és segítőink: Tempfliné Sal Erzsébet, Illés Imre, Pordány Tibor, Rónaszéki Tamás és Nagy István.

 

Korábbi templomigazgatóink:

Vértesaljai László SJ

A templom 2005 és 2014 közötti igazgatója már igencsak népszerű lelkiatya volt Szentendrén és Budapesten, amikor beállt Jézus társai közé. A szegedi noviciátus és a Szent Ignác szakkollégiumi ifjúsági lelkipásztorkodás után Rómába küldték a Vatikáni Rádióhoz, attól fogva a pápa rádiójából hirdette az evangéliumot, és írta színes kis elmélkedéseit olyan témákról, amelyek éppen az "utcán hevertek." 2003-ban a tartományfőnök helyetteseként a Sodrás utcába került, és ő lett A Szív szerkesztőbizottságának elnöke is. A lap sok érdekes sorozatot közölt a tollából, amelyekhez az illusztrációkat is nagyrészt ő fényképezte. 2005-ben vette át Kelényi Tibortól a Jézus Szíve templom igazgatását. Nemcsak a nagy restauráció, hanem az egyre élénkülő közösségi élet motorjaként is építi tovább Isten országát. 2014 őszétől Rómában szolgál a Vatikáni Rádió magyar adásának felelős szerkesztőjeként és a Római Német Magyar Kollégium magyar spirituálisaként.

 

Kelényi Tibor SJ

A visszarendeződés első jezsuita templomigazgatójaként írta be magát a történelembe: 1986. május 1-jével nevezték ki a templom élére. A rendszerváltozás még sehol, Lékai főpásztor a kis lépések politikáját folytatja, de 1989-ben azután már hivatalosan is visszakapja a rend ezt a fontos lelkipásztori központot. Tibor atya nevéhez egy óriási rendcsinálás fűződik, több tonna szemét kihordása, hogy a helyén cserkészotthon, kórusszoba, könyvtár, aula, konyha, ebédlő, lift, kazánház, mintegy 400 négyzetméteren hittantermek, közösségi termek létesüljenek, és azokat a termeket rövidesen a templomba járó családok, fiatalok, gyerekek vegyék birtokba. Élhetővé vált a rendház, egyre jobban benépesült a templom, és megkezdődött benne ismét a jezsuita tanuló rendtagok pappá szentelése. A pesti Jézus Szíve templom ma is és még sokáig nagy-nagy hálával tartozik a "rend-kívüli" jezsuitának.

 

Emlékünkben őrizzük

Róna Gábor SJ

1929-ben Kiskunhalason született, 1947. augusztus 14-én lépett Jézus Társaságába. Két viszonylag nyugalmas, bár háború végi noviciátusi éve után külföldre küldték őt is, hogy fölkészülhessen hivatására, mert itthon a kommunisták ez elé súlyos akadályokat gördítettek. Egészen 1989-ig külföldön élt. Belgiumi, illetve spanyolországi tanulmányai után harminc éven át Ecuadorban teljesített szolgálatot. Ő is 1989-ben, a latin-amerikai évtizedek után tért haza. Kalocsai, miskolci, hódmezővásárhelyi lelkipásztorkodás után 2003-tól a pesti Jézus Szíve templomba járók kedves Gábor atyája lett. Latin-Amerikához köthető minkét nagy szívügye: a mára nemcsak Dél- és Észak-Amerikában, hanem már Európában is terjedő nemzetközi Szeretetláng Mozgalom (www.szeretetlang.hu) egyik magyarországi szervezője, és a Keresztény Édesanyák Szent Mónika közössége is őt tekinti lelki vezetőjének. 2015. június 21-én tért meg teremtőjéhez. 

 

Joomla templates by a4joomla