A szentség helye

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése Nagyböjt 1. vasárnapjára


„Akkor a Lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odajött hozzá a kísértő és ezt mondta neki: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek legyenek kenyérré.’’ De ő ezt válaszolta: ,,Írva van:,,Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik''’’ [MTörv 8,3]. Akkor magával vitte őt az ördög a szent városba, odaállította a templom ormára és azt mondta neki: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat! Mert írva van:,,Angyalainak parancsolt felőled: a kezükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat''’’ [Zsolt 91,11-12]. Jézus ezt mondta neki: ,,Az is írva van:,,Ne kísértsd az Urat, Istenedet,,’’ [MTörv 6,16]. Azután magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, majd azt mondta neki: ,,Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem.’’ Jézus azt felelte neki: ,,Távozz, Sátán! Mert írva van:,,Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj''’’ [MTörv 5,9; 6,13]. Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki.” ( Mt 4,1-11)

 

Sokan úgy tekintenek a kísértésre, mint a szentséggel ellentétes dologra. Ezek az emberek harcolnak a kísértés ellen, menekülnek előle. Jézus a pusztában maradt és megvárta, amíg az ördög leleplezi önmagát, s nyíltan elmondja, mire kísérti Jézust. Talán már sokan megtapasztaltuk, hogy ha „izomból”, keményen éljük a lelki életet, hamar belefáradnunk, s a kísértés győzedelmeskedik. Hogyan legyünk így szentek? André Louf így ír a kísértésről: „Önkéntelenül úgy gondoljuk, hogy a szentség a bűnnel ellentétes irányban keresendő, és Istenre számítunk, hogy az ő szeretete megszabadít bennünket a gyöngeségtől és a rossztól, s így teszi lehetővé, hogy a szentségre eljussunk. Azonban Isten nem így cselekszik velünk: a szentség nem a kísértéssel ellenkező irányban keresendő, hanem magának a kísértésnek a szívében, nem a gyöngeségünkön túl vár ránk, hanem annak belsejében… megmaradni a kísértésben és a gyöngeségben: íme, ez az egyetlen út ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk a kegyelemmel, és Isten irgalmasságának csodájává váljunk.”

Joomla templates by a4joomla