Örök visszatérés

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése advent 2. vasárnapjára

Azokban a napokban eljött Keresztelő János, és hirdette Júdea pusztájában: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.’’ Ő az, akiről Izajás próféta beszél: ,,A pusztában kiáltónak szava:,,Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit''’’ [Iz 40,3]. Jánosnak teveszőrből volt az öltözete és bőröv a csípője körül, az étele pedig sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddúceusok közül sokan jönnek, hogy felvegyék a keresztségét, ezt mondta nekik: ,,Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét. És ne gondoljátok, hogy azt mondhatjátok magatokban:,,Ábrahám a mi atyánk''. Mert mondom nektek, hogy ezekből a kövekből is képes az Isten fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát ugyanis, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Én vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam: a saruit sem vagyok méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében van már, és meg fogja tisztítani szérűjét: összegyűjti búzáját a magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti.’’ (Mt 3,1-12)

 

Keresztelő János teveszőr ruhát hordott, mint Illés próféta és a mondanivalója is megegyezett az ószövetségi próféták üzenetével: „térjetek meg”! A megtérés görögül metanoein a gondolkodásmód megváltoztatása, a héber šȗb jelentése „(vissza)tér” a bűnből. A megtérés az eddigi irányon való változtatás, visszatérés Istenhez.János keresztsége nem azt jelenti, amit ma a keresztség alatt értünk. A görög baptzein szó jelentése „bemárt, megmerít”. A keresztség itt a tisztulás, megtisztulás vallásos rítusa. Itt nem a bűnbánó személy végzi egyedül, hanem János által történik, bűnvallomás kíséretében.

Mi a te életed iránya? A szeretet és a béke uralkodik a szívedben, vagy bizonyos erők rendszerint eltávolítanak Istentől, a társaidtól és önmagadtól? Hol van a legnagyobb szükséged a tisztulásra, szabadulásra és az abban való hitre, hogy mindezek Istennel lehetségesek? Mi vagy ki segít az Isten felé való folyamatos visszatérésben?

Advent második hete a megtérésre, megtisztulásra hív. Tedd ki magad bátran Isten megtisztító kegyelmének!

 

Joomla templates by a4joomla