Az éberség meghittsége

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése Advent első vasárnapjára

 

"Mert mint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába [Ter 7,7], és nem is gondoltak rá, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljövetele is. Ha akkor ketten a szántóföldön lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. S ha két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia. (Mt 24,37-44)

 

Időnként az ilyen evangéliumi szakaszok eszünkbe juttatják, hogy ébernek kell lenni, nagyon résen kell lenni, mert nagy baj lesz, ha nem vesszük észre az Úr érkezését. Ha a várakozás „kampányszerű”, görcsös, megfeszített, akkor nem tudunk abban tartósan és boldogan élni.

Aki „életformaként” szeretné Jézust várni, felfedezni az életében a működését, annak segít, ha könnyed, kíváncsi figyelemmel van jelen a saját valóságában. A hétköznapok folyása és ebben Isten jelenléte nem két külön dolog. Éljük meg a pillanat teljességét, s felragyog benne a folyamatosan érkező, Krisztus.

Jól kifejezi ezt a hozzáállást Rainer Maria Rilke verse:

A távolból már itt az este…

A távolból már itt az este,
a fenyves szűz haván jön át,
hogy minden ablakra, belesve,
rányomja tél-ábrázatát.

S elülnek mind a ház-neszek:
a vének székben álmodoznak,
anyák királynőként mozognak,
a kicsik épp csak játszadoznak.
A szolgálólányok se fonnak.
Csupán az árnyak hallgatóznak
befelé s ki a bentiek.

 

Joomla templates by a4joomla