Aktuális heti hirdetéseink ide kattintva találhatók meg!

Az önmegváltás kísértése

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése az évközi 30. vasárnapra

 

Azoknak pedig, akik elbizakodtak, mert azt gondolták, hogy ők igazak, és másokat megvetettek, ezt a példabeszédet mondta: ,,Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: ,,Istenem! Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igaztalan és házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetente, tizedet adok mindenből.'' A vámos pedig távol állt meg, nem merte a szemét sem az égre emelni. Mellét verve így szólt: ,,Istenem! Légy irgalmas nekem, bűnösnek!'' Mondom nektek: ez megigazultabban ment haza, mint amaz. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, felmagasztalják.’’ (Lk 18,9-14)

 

Aki folyamatosan összehasonlítgatja magát másokkal, versenyzik, külső tükrökön és mércéken, mások szemén keresztül tekint magára, annak nagyon nehéz közvetlen kapcsolatba kerülni Istennel is. Ha a figyelmünk folyamatosan kívülre fordul, nincs belső fókuszunk, nincs belső terünk, el vagyunk vágva a saját lelkünktől.

A példabeszédben a farizeus Istent pusztán arra használja, hogy eldicsekedjen a tetteivel. Életéből hiányoznak az érzelmek, „izomból” él, számítgat, kipipálja az elvégezett – különben nagyon üdvös – dolgokat. Hiányzik az életéből a szeretet és az irgalom (talán saját magával szemben is). Eszükbe juttatja az 1. Korintusi levélben leírtakat: „ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom”. Nem az a baj vele, hogy különb szeretne lenni másoknál, hanem, hogy nem vállal közösséget a többiekkel, akik gyöngébbek, akik csak botorkálnak az élet útján. Még Istennek sem ad lehetőséget, „felületet”, hogy belenyúljon az életébe, megváltoztassa azt. Ezzel a magatartással saját magát zárja ki a másokkal és az irgalmas Úrral való közösségből, mert nem létezik önmegváltás. A vámos Istenre tekint és szépítés nélkül tárja fel saját élete igazságát. A törékenység és a teljes ráhagyatozás útját járja. Megengedi Istennek, hogy átalakítsa, megváltsa.

Te mennyiben engeded Istennek, hogy megváltson bűneidből?

Joomla templates by a4joomla