Aktuális hirdetéseink ide kattintva olvashatók el!

Csak csúszok a világban üresen és közben észre sem veszem, hogy minden sikerül

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése az évközi 29. vasárnapra

 

Arról is mondott nekik egy példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: ,,Az egyik városban volt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Volt abban a városban egy özvegyasszony is, aki elment hozzá és kérte:,,Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben! '' Az egy ideig nem volt rá hajlandó. Azután mégis így szólt magában:,,Bár Istentől nem félek, és embertől nem tartok, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül is idejöjjön és arcul üssön. ''’’ Azután így szólt az Úr: ,,Hallottátok, mit mond az igazságtalan bíró? Hát Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Vajon megvárakoztatja őket? Mondom nektek: hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?’’ Lk 18,1–8.

 

Vannak az interneten olyan teljesen profán fórumok, ahol az emberek felteszik a legkülönbözőbb, gyakori kérdéseiket. Olyanokat, hogy „Hogyan lehetek focista?”, vagy „Hogyan szerezhetek sok követőt az Instán?” Ezek között a kérdések között találtam egyet, ami a mai evangélium kapcsán felmerülő legfontosabb téma lehet: „Volt már veletek olyan, hogy lehetetlen helyzetben a kitartó szívből jövő ima segített?” A néhány beérkezett válasz nagyon bátorító, tanúságtétel Isten erejéről. Egy válaszadó viszont egészen más megközelítésből írt egy egészen elgondolkodtató paradoxont: „Én itt csak csúszok a világban üresen és közben észre sem veszem, hogy minden sikerül (kivéve, amit nem dobok el).”

Van egy figyelemre méltó történet Szent Mónika (Szent Ágoston édesanyja) életéből, amikor Isten nem hallgatta meg az imáját. Így írja le ezt a Katolikus Lexikon: „Mikor Ágoston úgy határozott, hogy elszakad édesanyjától és Rómába költözik, hogy ott tanítson, Mónika erőszakkal vele akart menni. Határozott szándéka volt, hogy vagy visszatartja az utazástól, vagy maga is vele megy. Ágostonnak azonban egyelőre elege volt a gondoskodásból, ki akart szabadulni az anyai szárnyak alól. Mónika egészen a karthágói kikötőig követte a fiát, s akkor Ágoston becsapta őt, nélküle vitorlázott el Róma felé. Mónika az egész éjszakát végigimádkozta Szent Ciprián sírjánál, hogy Isten ne engedje elindulni a fiát, de a hajó Ágostonnal együtt kifutott a kikötőből. Reggel Mónika felfedezte, hogy egyedül maradt, és ,,eszét vesztve a fájdalomtól, jajgatással és sóhajtozásokkal töltötte meg Isten fülét''. Isten az egész éjszaka ismételgetett kérést nem hallgatta meg, hogy a másikat, azt, amelyik sokkal fontosabb volt és Ágoston megtérésére vonatkozott, teljesítse.”

Azon kívül, hogy helyzet teljesen ismerős lehet a számunkra, jó példa arra, hogy még a szentek életében is akadnak meg nem hallgatott imák. Melyek nagyobb távlatból értelmet nyernek, hiszen Szent Ágoston megtéréséhez az kellett, hogy saját lábára álljon Rómában. Nagyon felszabadító lehet számunkra Szent Mónika nagyon emberi reakciója, aki „jajgatással és sóhajtozásokkal töltötte meg Isten fülét''. És persze ne feledjük Krisztus nagycsütörtök éjjeli imáját („vedd el tőlem ezt a kelyhet”), melyet azon nyomban felül is írnak az abszolút ráhagyatkozás szavai: „de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd”.

De térjünk csak vissza a neten feltett kérdésre.

Ha te adnál választ a fórumozó kérdésére („Volt már veletek olyan, hogy lehetetlen helyzetben a kitartó szívből jövő ima segített?”) mit mondanál? Van-e már olyan tapasztalatod, amikor tudtál olyan módon Istenhez fordulni, esedezni a kegyelméért, a segítségéért, mint a példabeszédbeli özvegy? Mennyi idő múlva lankad a kitartásod az imában, ha nem kapod meg, vagy nem abban a formában, amit kértél az Úrtól? Mire figyelsz inkább, a meg nem hallgatott imáidra vagy azokra a kegyelmekre, ajándékokra, amik kérve-kéretlenül érkeznek az Úrtól? Észreveszed, hogy mennyi minden sikerül körülötted és benned vagy csak „csúszol a világban”?

Joomla templates by a4joomla