Aktuális heti hirdetéseink ide kattinva találhatók meg!

 

Istennel való kapcsolatod

Tornya Erika RSCJ evangéliumi elmélkedése az évközi 15. vasárnapon

Ekkor fölállt egy törvénytudó, hogy próbára tegye, és így szólt: ,,Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?’’ Ő ezt válaszolta neki: ,,Mi van írva a törvényben? Hogyan olvasod?’’ Az így felelt: ,,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, minden erődből és egész elmédből [MTörv 6,5]; felebarátodat pedig, mint önmagadat’’ [Lev 19,18]. Erre ő így szólt: ,,Helyesen feleltél! Tedd ezt, és élni fogsz.’’ De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézust: ,,De ki az én felebarátom?’’ Jézus akkor így kezdett beszélni: ,,Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, és rablók kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, majd félholtan otthagyták és eltávoztak. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé; látta, de továbbment. Hasonlóképpen egy levita is, amikor ahhoz a helyhez ért és látta őt, elment mellette. Egy szamariainak is arra vitt az útja. Odament, és amikor meglátta, megkönyörült rajta. Odalépett hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte; azután föltette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta: ,,Viseld gondját neki, és ha többet költenél, amikor visszatérek, megadom neked.'' ,,Mit gondolsz, e három közül melyik volt felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?’’ Az így felelt: ,,Az, aki irgalmasságot cselekedett vele.’’ Jézus erre azt mondta neki: ,,Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!’’ (Lk 10,25-37)

 

A jól ismert történet kapcsán elmélkedhetünk arról, hogy nem lehet szétválasztani az Isten-és emberszeretetet. Jálics Ferenc egyszerű módszere segít megállapítani, hogy hol tartasz az Istenszeretetben: vedd számba az összes kapcsolatodat, nézd meg, a körülötted lévők hány százalékát szereted, nehéz szeretni vagy nem akarsz kapcsolatban lenni vele (de kell!). Ez az Istennel való kapcsolatod valósága: Istent ugyanannyira szereted vagy utasítod el, esetleg semleges vagy iránta, mint ami a kapcsolataidból kiviláglik.

Azzal is lehet foglalkozni, hogy mennyire fontos az irgalom. Nemcsak a másokkal való irgalmasság, hanem annak az elfogadása, ha nekem irgalmaz valaki.

Azon is elgondolkodhatom, hogy ki az én felebarátom, kihez vagyok küldve? Azt is megtehetem, hogy az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédet aktuális szövegkörnyezetben olvasom el. Hogyan hat ez rám?

Jézus akkor így kezdett beszélni: "Egy ember a Nyugati Pályaudvartól a Blahára ment, és rablók kezébe került. Azok kifosztották, véresre verték, majd félholtan otthagyták és eltávoztak. Történetesen egy pap/ háziasszony/diák/szakács ment azon az úton lefelé; látta, de továbbment. Hasonlóképpen egy tanár/ kőműves/könyvelő is, amikor ahhoz a helyhez ért és látta őt, elment mellette. Egy hajléktalannak/kéregetőnek/menedékkérőnek is arra vitt az útja. Odament, és amikor meglátta, megkönyörült rajta. Odalépett hozzá, Betadine-t öntött a sebeire, és bekötözte; azután föltette a villamosra, elvitte egy kórházba és ápolta. "Mit gondolsz, e három közül melyik volt felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?’’ Az így felelt: ,,Az, aki irgalmasságot cselekedett vele.’’ Jézus erre azt mondta neki: "Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!"

Joomla templates by a4joomla