Aktuális heti hirdetéseink ide kattintva olvashatók el!

A tanítványság ára

Tornya Erika RSCJ evangéliumi magyarázata az évközi 13. vasárnapra

Történt pedig, hogy amikor közeledtek felvételének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt, akik el is indultak, és a szamaritánusok egyik helységébe érkeztek, hogy szállást készítsenek neki. Azok azonban nem fogadták be, mert Jeruzsálembe szándékozott menni. Ennek láttára tanítványai, Jakab és János ezt mondták: ,,Uram! Akarod-e, hogy kérjük, szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket?’’ De ő hozzájuk fordulva megfeddte őket, és elmentek egy másik faluba. Amint mentek az úton, valaki azt mondta neki: ,,Követlek téged, bárhová mész!’’ Jézus azt felelte neki: ,,A rókáknak odujuk van, az ég madarainak pedig fészkük, az Emberfiának azonban nincs hová lehajtania a fejét.’’ Egy másiknak ezt mondta: ,,Kövess engem!’’ Az így felelt: ,,Uram! Engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat!’’ Jézus ezt válaszolta neki: ,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat; te pedig menj, hirdesd az Isten országát!’’ Egy másik is szólt neki: ,,Uram! követlek; de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől!’’ Jézus azt felelte neki: ,,Aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.’’ Lk 9,51-62)

 

Ebben a történetben Jézus úton van. Lukács evangelista úti beszámolója megnyerő képet fest Jézusról, aki nemcsak szóval, hanem tettel is tanít. A keresztény élet alapvető hozzáállásainak egy részét mutatja meg Jézus, azt, hogy konkrétan mit jelent Jézus követése, milyen követelményeket állít ez elénk. A szamaritánusok nem voltak barátságosak a zsidókkal, nem vették jó szívvel, amikor a zsidók az ő vidékükön keresztül haladva mentek a szent városba, Jeruzsálembe. Itt Jézus tettekkel is bemutatja, mit jelent a gyakorlatban, hogy nem állunk bosszút az ellenségeinken. Jézus találkozását a három „érdeklődővel” esetleg provokatívnak érezhetjük, Jézus komoly kihívást ad itt. Ez az irodalmi műfaj, amivel ezek a történetek le vannak jegyezve a hiperbola, a túlzás. A cél, hogy kizökkenjenek az olvasók vagy a hallgatók a megszokott világértelmezésükből, hogy egy teljesen új nézőpontból tekintsenek rá a saját életükre – a tanítványság nézőpontjából. Az apját eltemetni szándékozó férfinek adott válasz (,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat; te pedig menj, hirdesd az Isten országát!’’) olyan sikeresen kérdőjelezi meg az erkölcsi felfogásunkat, hogy a mai napig végtelen viták zajlanak az értelmezéséről. Nincs is kikristályosodott teológiai magyarázat erre, abban mindenesetre megállapodhatunk, hogy annyit megérthetünk ebből, hogy Isten országának útjai nem feltétlenül hozhatók harmóniába a mi emberi megértésünkkel, belátásunkkal.

Joomla templates by a4joomla